సినుకులత – Sinukulata Song Lyrics | Latest Folk Song

SINUKULATA – Spoorthi Jithender Lyrics

Singer Spoorthi Jithender
Composer Thirupathi Matla
Music Thirupathi Matla
Song Writer Thirupathi Matla

Sinukulata Lyrics In Telugu

మిల మిల మెరిసేటి
మెరుపులాటో మెరుపులాట
మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట
సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట
చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట
చినుకు ముత్యాలు నా మీద రాలుతుంటే
గుండె జారుతుంటే కళ్ళు తిరుగుతుంటే
ఒళ్ళు వణుకుతుంటే తోడు ఏదని ఎద పోరు పెట్టవటే
మిల మిల మెరిసేటి
మెరుపులాటో మెరుపులాట
మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట
సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట
చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాటతడి బట్ట గిలిగింత ఆడివెట్టే తనువంతా
వరదల్లా బురదల్లా గంతులేసాడంగా
తడి బట్ట గిలిగింత ఆడివెట్టే తనువంతా
వరదల్లా బురదల్లా గంతులేసాడంగా
సిగ్గు తెరలు తీసి నా గుండె లోతుల్లా
కొంగొత్త ఆశలు కోలాటం ఆడంగా
మిల మిల మెరిసేటి
మెరుపులాటో మెరుపులాట
మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట
సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట
చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాటబొట్టు బొట్టు కలిసి ఎత్తు ఒంపులు దాటి
పాలధారాలు గంగా ఒడిలోన పారంగా
చిలిపి బండారాలు చెరసాలు ఆడంగా
నీటి మందారాలు నను ముద్దులాడంగా
మిల మిల మెరిసేటి
మెరుపులాటో మెరుపులాట
మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట
సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట
చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట

మారకు తొడిగిన కొమ్మలల్లాకెళ్ళి
పిల్లగాలి సల్ల సల్లంగా పిలవంగా
మారకు తొడిగిన కొమ్మలల్లాకెళ్ళి
పిల్లగాలి సల్ల సల్లంగా పిలవంగా
పచ్చని పైరుల్లా వెచ్చని పొదలల్లా
పరుసుకున్నా పడుచు పరువాలు మురవంగా
సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట
చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట
మిల మిల మెరిసేటి
మెరుపులాటో మెరుపులాట
మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట

ఆ నింగి అంచున రంగులారబోసి
సింగిడి ఎంతో సుంగారం వొలకంగా
ఆ నింగి అంచున రంగులారబోసి
సింగిడి ఎంతో సుంగారం వొలకంగా
మట్టి పొత్తిళ్లలో పూసిన పువ్వులు
నా వాడి తీరుగా నవ్వులూరు
మిల మిల మెరిసేటి
మెరుపులాటో మెరుపులాట
మెరుపుల్లో సిన్నదాని వలపులాట
సిట సిట కురిసేటి సినుకులాటో సినుకులాట
చినుకుల్లో చిన్నదాని చిందులాట

Sinukulata Lyrics In English

Mila mila meriseti
Merupulaatalo merupulata
Merupullo sinnadhani valapulata
Sitapata kuriseti sinukulaatalo sinukulata
Chinukullo chinnadani chindhulaata
Chinuku mutyalu naa meedha raluthunte
Gunde jaruthunte kallu thiruguthunte
Vollu vanukuthunte thodu yedhani yedha poru pettavate
Mila mila meriseti
Merupulaatalo merupulata
Merupullo sinnadhani valapulata
Sitapata kuriseti sinukulaatalo sinukulata
Chinukullo chinnadani chindhulaata

Thadi batta giligintha aadivette tanuvantha
Varadalla buradalla ganthulesadanga
Thadi batta giligintha aadivette tanuvantha
Varadalla buradalla ganthulesadanga
Siggu theralu teesi naa gunde lothulla
Kongottha aashalu kolatam aadanga
Mila mila meriseti
Merupulaatalo merupulata
Merupullo sinnadhani valapulata
Sitapata kuriseti sinukulaatalo sinukulata
Chinukullo chinnadani chindhulaata

Bottu bottu kalisi yetthu vompulu daati
Paaladharalu ganga vodilona paaranga
Bottu bottu kalisi yetthu vompulu daati
Paaladharalu ganga vodilona paaranga
Chilipi bandaralu cherasalu aadanga
Neeti mandharalu nanu muddhuladanga
Mila mila meriseti
Merupulaatalo merupulata
Merupullo sinnadhani valapulata
Sitapata kuriseti sinukulaatalo sinukulata
Chinukullo chinnadani chindhulaata

Maaraku thodigina kommalallakelli
Pillagali salla sallanga pilavanga
Maaraku thodigina kommalallakelli
Pillagali salla sallanga pilavanga
Pachhani perulla vechhani podhalalla
Parusukunna paduchu paruvalu muravanga
Sita sita kuriseti sinukulaatalo sinukulata
Chinukullo chinnadaani chindhulata
Mila mila meriseti
Merupulaatalo merupulata
Merupullo sinnadhani valapulata

Aa ningi anchuna rangulaarabosi
Singidi entha sungaram volakanga
Aa ningi anchuna rangulaarabosi
Singidi entha sungaram volakanga
Matti potthilallo poosina puvvulu
Naa vaadi teeruga navvuluranga
Mila mila meriseti
Merupulaatalo merupulata
Merupullo sinnadhani valapulata
Sitapata kuriseti sinukulaatalo… sinukulata
Chinukullo chinnadani chindhulaata

 

SINUKULATA Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.