రావే రావే పెద్దమ్మా – Raave Raave Peddamma Song Lyrics | Folk Song Lyrics

రావే రావే పెద్దమ్మా – Raave Raave Peddamma Song Lyrics

Raave Raave Peddamma Song | #bonalusongs Songs 2022 | Latest Folk Songs | Laxmi Folk Songs | BMC Songs

Raave Raave Peddamma Song – Laxmi Lyrics

 

Singer Laxmi
Composer GL Namdev
Music GL Namdev
Song Writer Shankar poddupodupu

రావే రావే పెద్దమ్మా – Raave Raave Peddamma Song Lyrics in Telugu

రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మాచండి మాతవే నిండు రూపమే
గండి మైసివే దండి పోసివే భలే భలే భలే హా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

పులిమీద కూసున్నవే మా దేవి
ఒళ్ళంతా పూసుకున్నవే బండారి
ఒళ్ళంతా పూసుకున్నవే బండారి
నేలమ్మా ఏలుతున్నవే మా దేవి
బోనాలు ఎత్తుకున్నమే మా బంగారి
బోనాలు ఎత్తుకున్నమే మా బంగారి
ఘనమైన కొలువుట మా దేవి
గజ్జెల లాగులాట సింగారి
గజ్జెల లాగులాట సింగారి
జోడు పొతులు ఏప కొమ్మలు
నిమ్మ దండలు వెండి గవ్వలు
భలే భలే భలే హా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

శివునికి ముద్దుబిడ్డవే పెద్దమ్మ
లోకాన ఆడబిడ్డవే మా అమ్మా
లోకాన ఆడబిడ్డవే మా అమ్మా
గటము కుండలట పెద్దమ్మ
గమ్మత్తు ఊగుడట మా అమ్మ
గమ్మత్తు ఊగుడట మా అమ్మ
గంభీర రూపం అట పెద్దమ్మ
గౌరాల తల్లివట మా అమ్మ
గౌరాల తల్లివట మా అమ్మ
భారీ పూజలు చీరె సారలు
చేత దండలు బోనం కుండలు
భలే భలే భలే హా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

తిరుగలి తిప్పుతున్నామే మా తల్లి
వీరంగం ఆడుతున్నామే బైలెల్లి
వీరంగం ఆడుతున్నామే బైలెల్లి
మైసాచి ధూపాలు మా తల్లి
నైవేద్య దీపాలు మా తల్లి
నైవేద్య దీపాలు మా తల్లి
ఏటేటా యథాలాట మా తల్లి
ఎలకోటి భక్తులట శ్రీవల్లి
ఎలకోటి భక్తులట శ్రీవల్లి
నాగుపాములు జడై కొప్పులు
పట్టు బట్టలు పసుపుకుంకుమలు
భలే భలే భలే హా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా
రావే రావే పెద్దమ్మా
నిను రాజులు మెచ్చిన జేజమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా
మహిమలు కల్లా రుద్రమ్మ
మము సల్లగా చూసే ఎల్లమ్మా

రావే రావే పెద్దమ్మా – Raave Raave Peddamma Song Lyrics in English

Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma
Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Chandi Maathave, Nindu Roopame
Gandi Maisivi, Dhandi Posive
Bhale Bhale Bhale Bhale Haa

Raave Raave, Abbabbabba
Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Puli Meeda Koosunnave MaaDevi
Ollantha Oosukunnave Bandari
(Ollantha Oosukunnave Bandari)
Nelantha Eluthunnave Maa Devi
Bonaalu Etthukunname Bangaari
(Bonaalu Etthukunname Bangaari)

Ghanamaina Kolupulata Maa Devi
Gajjalla Laagulata Singaari
Gajjalla Laagulata Singaari

Jodu Pothulu, Yaapa Kommalu
Nimma Dandalu, Endi Gavvalu
Bhale Bhale Bhale Bhale Haa

Raave Raave, Chal Chal Chal
Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Sivuniki Muddhu Biddave Peddamma
Lokaana Aada Biddave Maayamma
Lokaana Aada Biddave Maayamma
Ghatamu Kundaalata Peddama
Ghammatthu Oogudata Maayamma
(Ghammatthu Oogudata Maayamma)

Ghambheera Roopamata Peddamma
Gaavuraala Thallivata Maayamma
Gaavuraala Thallivata Maayamma

Bhaaree Poojalu Seere Saarelu
Silakaa Dandalu Bonam Kundalu
Bhale Bhale Bhale Bhale Haa

Raave Raave, Aggaggaggo
Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Iragola Thipputhunname Maa Thalli
Eerangamaaduthunname Bailelli
Eerangamaaduthunname Bailelli
Paisaachi Dhoopaalu Maa Thalli
Naivedhya Deepaalu Maa Thalli
Naivedhya Deepaalu Maa Thalli

Etetaa Edthaalata Maa Thalli
Elakoti Bhakthulata Srivalli
Elakoti Bhakthulata Srivalli

Naagumbaamulu Jadai Koppulu
Pattu Battalu, Pasupu Kumkumalu
Bhale Bhale Bhale Bhale Haa

Raave Raave, Dhana Dhana Dhana
Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Raave Raave Peddamma
Ninu Rajulu Mechhire Jejamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma
Mahimalugalla Rudramma
Mamu Sallaga Choose Ellamma

 

Raave Raave Peddamma Song Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.