కింగ్ ఆఫ్ ది క్రౌడ్ -King Of The Crowd Song Lyrics – Rama Rao On Duty Title Song

King Of The Crowd – Lavita Lobo Lyrics

 

Singer Lavita Lobo
Composer SAM CS
Music SAM CS
Song Writer Sarath Mandava

King Of The Crowd Lyrics

He’s A Master Or A Servant
Or The King Of The Crowd
It’s Not Easy To Crush
Leader Of The Pack
Sincere Though Devious
His Soul So Brave & Pure
Does He Obey
Does He Violate
One Shall Never KnowDodging The Duties
Don’t Go Well With Him
King Of The Crowd
Leader Of The Pack
Guns Shots Of Fire
And The Country’s His Mother
And Now Like Him No Other
He Is Never Never
Never Gonna Tire

Law Oppresses That Tricks The Crowd
But The Rich Are Free From It All
For Him It Is Equality
His Nation Above It All

He’s Not Just A Rebel
But A Son Of The Land
Playing With Fire
Who Is The Slick

Dodging The Duties
Don’t Go Well With Him
He Is King Of The Crowd
He Is the Leader Leader
Leader Of The Pack

Rama Rao On Duty Title Song Lyrics in Telugu

హి’ఇస్ ఎ మాస్టర్ ఆర్ ఏ సర్వెంట్
ఆర్ ద కింగ్ అఫ్ ద క్రౌడ్
ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు క్రష్
లీడర్ ఆఫ్ ద ప్యాక్

సిన్సియర్ దో డీవియస్
హిస్ సోల్ సో బ్రేవ్ అండ్ ప్యూర్
డజ్ హీ ఒబె
డజ్ హీ వయోలెట్
వన్ షల్ నెవెర్ నో

డాడ్జింగ్ ద డ్యూటీస్
డోంట్ గో వెల్ విత్ హిం
కింగ్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్
లీడర్ ఆఫ్ ద ప్యాక్
గన్స్ షాట్స్ ఆఫ్ ఫైర్
అండ్ ద కంట్రీస్ హిస్ మదర్
అండ్ నౌ లైక్ హిమ్ నో అదర్
హీ ఈజ్ నెవెర్ నెవెర్
నెవెర్ గొన్నా టైర్

లా ఒప్ప్రెస్సెస్స్ దట్ ట్రిక్స్ ది క్రౌడ్
బట్ ద రిచ్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇట్ ఆల్
ఫర్ హిమ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ
హిజ్ నేషన్ అబోవ్ ఇట్ ఆల్

హి’స్ నాట్ జస్ట్ ఏ రెబెల్
బట్ సన్ అఫ్ ద ల్యాండ్
ప్లేయింగ్ విత్ ఫైర్
హు ఈస్ ద స్లిక్

డాడ్జింగ్ ద డ్యూటీస్
డోంట్ గో వెల్ విత్ హిం
హి ఈజ్ కింగ్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్
హి ఈజ్ లీడర్ లీడర్
లీడర్ ఆఫ్ ద ప్యాక్

 

King Of The Crowd Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.