ఎం జెడ్ధునే అవ్వో – Emi Jeddhune Avvo Song Lyrics | Folk Song Lyrics

Emi Jeddhune Avvo – Lakshmi Lyrics

తెలంగాణ ఆట తెలంగాణ పాట,ఇది ఒడవని ముచ్చట,అసొంటి ఆటగాళ్ల,పాటగాళ్ల బతుకు చిత్రాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చెయ్యడమే సై టీవీ పల్లెపాటల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం..

Singer Lakshmi
Composer Thirupathi Matla
Music Thirupathi Matla
Song Writer Thirupathi Matla

Emi Jeddhune Avvo Lyrics In Telugu

చెక్కేరెంత బుక్కినా చేదుగున్నదవ్వొ
పిడికెడంత ఉప్పు తిన్న సప్పగున్నదవ్వా
చెక్కేరెంత బుక్కినా చుడుగున్నదవ్వొ
పిడికెడంత ఉప్పు తిన్న సప్పగున్నదవ్వా
బలిమిటికి ఎవలో నన్ను దొరకపట్టినట్టు
బండల నడుమ గుండెను పెట్టి నలిపినట్టు
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వా
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వావార వారమునాడు
ఆదివారమునాడు
నా మీద ఆడు కన్నువేసినాడు
నా మీద ఆడు కన్ను వేసినాడు
ఆనాటి నుండే విడిచిపెడతాలేడు
పోచమ్మకు మేకపోతు మత్త కలిపినట్టు
వాని మత్తులో మునిగి నేను
ఆగమైతు ఒట్టు
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వా
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వా

పంట కళల వాడే
కొంటె సరసలోడే
మంట పెడుతున్నాడే
మాయ చేస్తున్నాడే
మంట పెడుతున్నాడే
మాయ చేస్తున్నాడే
జంట కూడదామంటూ
జౌరమాడుతున్నడే
పది మందిలో తిరుగుతున్న
ఒంటరిగున్నట్టు నా పాణమంతా వాడి చుట్టూ
పాకులాడినట్టు
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వా
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వా

ఈన్ని ఎత్తుకుపోను
ఏమి చేసినాడు
మాయ మాటలాడి మనసు దోచినాడు
మాయ మాటలాడి మనసు దోచినాడు
మరుగు మందు పెట్టి
మారవుగున్నాడు చూడు
వాడు కనబడితే ఆశలకు
రెక్కలొచ్చినట్టు
గాలిలో నా వేలవడుతు పొద్దు
పొద్దుమాపు పొట్టు పొట్టు
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వా

బలిమిటికి ఎవలో నన్ను దొరకపట్టినట్టు
బండల నడుమ గుండెను పెట్టి నలిపినట్టు
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వా
ఏమి జెద్దునే అవ్వో
ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో
మనసున పడతలేదవ్వొ
మనిషిని అయితలేనవ్వా

Emi Jeddhune Avvo Lyrics In English

Chekkarenatha bukkina chedhugunnadavvo
Pidikedantha upput thinna sappagunnadavva
Chekkarenatha bukkina chedhugunnadavvo
Pidikedantha upput thinna sappagunnadavva
Balimitiki evalo nannu dorakavattinattu
Bandala naduma gundenu petti nalipinattu
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva

Vaara vaaramunadu
Aadhivararamu naadu
Naa meedha aadu kannu vesinadu
Naa meedha aadu kannu vesinadu
Aanaati nundi vidichipedathaledu
Pochammaku mekapothu matthu kalipinattu
Vaani matthulo munigi nenu
Aagamaithu vottu
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva

Panta kalala vaade
Konte sarasalode
Manta peduthunnade
Maaya chesthunnade
Manta peduthunnade
Maaya chesthunnade
Janta kudadhamantu javadamaduthunnade
Padhi mandilo thiruguthunna
Vontarigunnattu naa paanamantha
Vaadi chuttu paakulaadinattu
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva

Eenni etthukuponu
Emi chesinaadu
Maaya maatalaadi manasu dochinadu
Maaya maatalaadi manasu dochinaadu
Maruku mandhu petti
Maaravugunnadu choodu
Vaadu kanabadithe aashalaku
Rekkalochhinattu
Gaalilo velavaduthu poddhu
Poddhumaapu pottu pottu
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva

Balimitiki evalo nannu dorakavattinattu
Bandala naduma gundenu petti nalipinattu
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva
Emi jeddhune avvo
Etla jeddhune avvo
Manasuna padathaledhavvo
Manishini ayithalenavva

 

Emi Jeddhune Avvo Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.